Ένας τόπος με το όνομα «Ελπίδα»!

Οι δραστηριότητες στην «Ελπίδα» μοιάζουν σαν γρανάζια που θηλυκώνουν καλά και περιστρέφονται συντονισμένα. Δοκιμάζονται, εφαρμόζονται, εμπλουτίζονται, βελτιώνονται… Και σιγά-σιγά ξεκλειδώνουν τη διάθεση, απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα, αναδεικνύουν τα χαρίσματα του κάθε ανθρώπου που ζει εκεί. Πάνω απ’ όλα μαλακώνουν την ψυχή και ημερεύουν τη σκέψη. Το σχολείο έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες. Με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης για τα μικρά παιδιά και ένα καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα μεγαλύτερα. Σε λίγο καιρό, όσα παιδιά είναι μεγαλύτερα από 7 χρονών, θα αρχίσουν να παρακολουθούν, κάθε απόγευμα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προβλέπει το υπουργείο. Σε ένα δημόσιο σχολείο της περιοχής.

Source: Parallaxi Mag

Now more than ever refugee families need our support. Your continued support will help provide food, medical care and emergency supplies to children, and families in conflict-affected countries like Afghanistan, Iraq, Syria & Ukraine.
Skip to content